fot. PKM

Koncepcja łącznicy między LK202 a LK249 i przebudowy Gdańska Głównego

Główny cel: umożliwienie bezkolizyjnego wjazdu w perony 4 i 5 z LK202 od strony Wrzeszcza.

Przebudowa Gdańska Głównego

Głowica południowa: włączenie nowego, czterotorowego układu LK9, przejścia rozjazdowe awaryjne na v=40, opcjonalnie połączenie z LK250
Głowica północna: Wjazd/wyjazd z LK202 z v=100, wjazd/wyjazd z LK227 z v=70. Wjazdy/wyjazdy z peronów 4 i 5 z v=60. Niezależność wjazdu i wyjazdu dla każdej pary torów przy peronach 4 i 5. Dodatkowy tor odstawczy z wjazdem v=40. Opcjonalne awaryjne połączenia z LK250 na v=40. Korekta przebiegu LK250, aby pod wiaduktami zmieścić dwutor od strony wschodniej.

Łącznica wariant 1 (bez peronów na Stoczni i Politechnice)

Prędkość na łącznicy: 80, prędkość w ciągu LK9: 100, do optymalizacji na 90/120 przy zastosowaniu rozjazdów z ruchomym dziobem z przechyłką. Bezkolizyjne włączenie układu LK227/LK249 do łącznicy. Przejścia rozjazdowe na LK9/LK227 na v=80. Wykorzystanie istniejącego tunelu w ciągu LK227. Bezkolizyjność przejazdu na LK227 z torem parzystym LK9.

Łącznica wariant 2 (z peronami na Stoczni i węzłem przesiadkowym na Politechnice)

Parametry jak w wariancie 1. Wjazd z łącznicy na LK9 z v=60. Przesunięcie peronu SKM na Politechnice, oraz nowa lokalizacja peronów przy LK249/LK227, umożliwiająca maksymalne skrócenie i ułatwienie przesiadek w kierunku Nowego Portu. Wydłużenie tunelu w ciągu LK227 oraz budowa trzech nowych tuneli dla pieszych pod torami. Dojście od strony węzła Kliniczna — do ustalenia.

Arkusze szczegółowe

1. Gdańsk Główny, głowica południowa
2. Gdańsk Główny, korekta lokalizacji peronów
3. Gdańsk Główny, głowica północna
4. Łuk o promieniu 680m, v=120 przy przechyłce 150mm i adop=0.65
5a. Gdańsk Stocznia W1
5b. Gdańsk Stocznia W2
6.
7. Tunel o długości ~125m pod LK250 i torem nieparzystym LK9
8a. W1
8b. W2
9a. Gdańsk Politechnika W1
9b. Gdańsk Politechnika W2
Ortofotomapy pochodzą z IPG miasta Gdańska
Koncepcja inspirowana artykułem Michała Jamroża